U povodu izjava gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, vezanih uz rješavanje problematike zbrinjavanja otpada Zagreba, reagirali su u Zagrebačkoj županiji. U svom obraćanju javnosti, iz uredažupana Kožića poručuju da Zagrebačka županija već duži niz godina poduzima čitav niz mjera kako bi samostalno riješila problematiku gospodarenja otpadom na svom području te kako bi do 2018. godine sanirali postojeća odlagališta i izgradili moderan Županijski centar za gospodarenje otpadom s pripadajućim pretovarnim stanicama.

Do sada je Zagrebačka županija obavila istražne radnje na 8 različitih lokacija, a lokacija Tedrovec u Općini Brckovljani uvrštena je u prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kao potencijalna lokacija na kojoj će se graditi Županijski centar za gospodarenje otpadom. 2010. godine osnovano je trgovačko društvo Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., čiji je osnovni zadatak izgradnja i upravljanje Županijskim centrom za gospodarenje otpadom. Sanacije trenutnih odlagališta otpada su u tijeku ili su dovršene. Ujedno se, od 1. srpnja 2012. godine, na području Sv. Ivana Zeline provodi pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada.

Izvor: Limun.hr